Elektromontáže

Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečíme kompletnú realizáciu zákazky od vypracovania projektovej dokumentácie, samotnej realizácie, nastavenie ochrán, aplikovanie protipožiarnej ochrany až po dodanie potrebnej technickej dokumentácie, východzej revíznej správy. V určených prípadoch podľa STN zabezpečenie prvej úradnej skúšky. Samozrejmosťou je záruka na odovzdané dielo podľa dohody a vysoká kvalita vykonaných prác.
Pri elektromontážnych prácach je spracovaný dodávateľský rozpočet, ktorý zohľadňuje dodávky, montážny materiál a vlastnú montáž zariadenia, pričom cestovné a ubytovanie pracovníkov sú riešené firmou PIDOS s.r.o. a nie zákazníkom.
Na požiadanie je možné vypracovať viacero alternatívnych riešení a umožniť tak reálny náhľad do problematiky aj úplnému laikovi. Výber konkrétneho riešenia ako aj dodávateľa materiálov s ohľadom na cenu a špecifické vlastnosti ostáva potom už len na zákazníkovi.Stavebná činnosť

Naša spoločnosť realizuje stavebné práce v bytových aj nebytových priestoroch, ďalej vykonávame rekonštrukcie objektov (stavebné a elektroinštalačné práce). Používame certifikované materiály a dodržujeme technologické postupy.

Stavba rodinných domov na kľúč
od projektovej prípravy stavby až po kompletnú realizáciu stavebných prác, ktoré naša firma pre Vás zabezpečí od A po Z.

Rekonštrukcia a modernizácia
rodinných domov a administratívnych, či hospodárskych budov.

Administratívne a polyfunkčné budovy
kompletný návrh, projekt a samotná výstavba administratívnych a polyfunkčných budov. 

Eedsad

© Copyright PIDOS s.r.o.