Kontakty

Vedenie spoločnosti

Ivan Pavlik
Tel. č.: +421 907 156 005
E-mail: pavlik@pidos.sk    
E-mail: pidos@pidos.sk    

Konateľ spoločnosti

Bc. Tomáš Chromek
Tel. č.: +421 918 079 399
E-mail: chromek@pidos.sk    
E-mail: pidos@pidos.sk    

Technický manažér

Radovan Habrda
Tel. č: +421 919 373 920
E-mail: habrda@pidos.sk

Ekonomické oddelenie

Renáta Matulová
Tel. č.: +421 911 926 088

Adresa

PIDOS s.r.o.
Janouškova 5012/23 
080 01 Prešov 

IČO: 50 913 816
DIČ: 2120545581
IČ DPH: SK2120545581 
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd v Prešove 
Číslo zápisu:  Vložka číslo 34872/P
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK76 5600 0000 0048 8246 2001
SWIFT: KOMASK2X

 
 

© Copyright PIDOS s.r.o.